Forskersymposium


(En maskeret på Storebæltsøen Omø, helligtrekongers aften -09 (CaB).)

Søbygård, Ærø, 18. – 20. juni.

Projektbeskrivelse vedr. Symposiet

Maske og Forklædning i dansk Skik og Brug, Ærø, 18-20 juni 2009

Projektleder: Mag.art. Carsten Bregenhøj, sammen med Inge Adriansen (Sønderborg Slot, prof. SDU), Hanne Pico Larsen (Columbia Univ., NY, PhD).

Til dansk kulturarv hører også masker og forklædning. Området savner dog en gennemgribende præsentation og en gruppe sagkyndige har derfor besluttet at gå sammen og udbedre det forsømte.   Projektet er enestående i sin art, idet ingen tidligere har taget de folkelige skikke alvorligt. Ny sammenlignende forskning har dog vist, at Danmark er en del af et stort nordeuropæisk område med tilsvarende maske- og formummelsestraditioner. (Gunnell (ed.): Masks and Mumming…, Uppsala 2007). Alle interesserede er velkomne til at overvære de offentlige forelæsninger .

Et godt tilbud

I forbindelse med symposiet er det muligt at erhverve sig et eksemplar af det værk, der udkom efter Mask and Mumming in the Nordic Area forskerprojektet.

Symposiets program:
Arrangementet spænder over et internt aftenmøde, halvanden dags foredragsrække for offentligheden og et internt eftermiddagsmøde. Symposiet skal udmunde i en bog.

18.6.:

Præsentation: Hvem er vi? Hvad ved vi i dag? Hvad vil vi vide mere?. Hvor finder vi materiale? Hvem burde vi inddrage i projektet?

19.6.:

Kl. 9-18. Foredrag for os og offentligheden. Aftenmøde for arbejdsgruppen.

20.6.:

Kl. 9.15-12.30. Foredrag for os og offentligheden. Internt eftermiddagsmøde ca. til kl. 16: Brainstorming: Hvordan gik det? Planlægning af den kommende bog – indhold, tidsplan, forlagskontakt, ansvarsfordeling.

Kontaktperson:
Carsten Bregenhøj.
Mail: carsten.bregenhoj@elisanet.fi.
Mobil. intl.: +3584 05 67 28 79.
I Danmark: +45 60 90 83 49.

Sekretær: Annikki Kaivola-Bregenhøj.
Mail: annikki.bregenhoj@elisanet.fi.
Mobil under festivalen:
+45 60 90 83 49.